Blog

Český chmeľ – Tradícia kvality
V Českej republike má pestovanie jemného aromatického chmeľu tisícročnú tradíciu a v súčastnosti je Česko jedným z jeho najväčších producentov na svete.
Český chmeľ patrí k tým najkvalitnejším a často krát ho označujú ako „zelené zlato“. Najväčším chmelárskym centrom je mesto Žatec. Už v roku 1884 tu bola zriadená Známkovňa chmeľu, aby sa zabránilo snahám predávať za túto komoditu aj menej hodnotné druhy. Známkovanie znamená,označovanie a overovanie miestneho pôvodu chmeľu.
Chmeľ sa v Česku pestuje v troch oblastiach. Patria medzi ne – Poohrie – Žatecko, Polabie – Ústecko a na Hané – Tršicko. V žateckej oblasti je najviac chmeľníc a miestna odroda Žatecký poloraný červeňák získal certifikát „Chránené označenie pôvodu“.

Základom jedinečnosti žateckého chmeľu sú špecifické prírodné podmienky pre pestovanie v oblasti, ktorá je chránená Krušnými horami, Doupovskými vrchmi a Českým stredohorím Zároveň k tejto jedinečnosti prispieva kombinácia pôdnych profilov, nadmorskej výšky, teplôt, svetla a priemerných zrážok. Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam, je tento jemný poloraný aromatický chmeľ, používaný pivovarmi na celom svete, kde má svoje nezastupiteľné miesto.
A ktoré chmele sú najlepšie?

Najlepšie hodnotenou odrodou je Žatecký poloraný červeňák, jemný aromatický chmeľ určený pre druhé a tretie, prípadne studené chmelenie. Vôňa chmeľových hlavičiek je charakterizovaná ako štandard vysokej kvality, jedná sa o pravú jemnú chmeľovú vôňu. Chráneným označením pôvodu, môže byť označený iba jemný aromatický chmeľ Žatecký poloraný červeňák a všetky jeho registrované klony vypestované v Žateckej chmeľárskej oblasti. Ďalšími odrodami sú napríklad BOR, SLÁDEK, PREMIANT, HARMONIE a RUBÍN. ktoré sú vhodné pre druhé chmelenie. Odroda chmeľu s názvom AGNUS je určená pre prvé chmelenie. Z „mladších“ odrôd chmeľu, je to napríklad KAZBEK, ktorý je vďaka špecifickej citrónovej aróme vhodný i na studené chmelenie a je zaradený do odrôd kategórie flavour hops. Jeho pôvodnou odrodou je ruský planý chmeľ. Charakteristické vlastnosti, stabilita a robustnosť, sú zakorenené nielen v rovnako mennej najvyššej hore stredného Kaukazu, ale aj v tejto odrode chmeľu. Odroda chmelu VITAL, je horskou odrodou, ktorá je okrem pivovarníctva používaná aj pre farmaceutické a biomediciálne účely. Obsahuje látky xanthnohubol a desmethylxanthohumol, ktoré majú priaznivý vplyv na ľudské zdravie. V roku 2010 bola zaregistrovaná odroda SAAZ a LATE, jemná, aromatická, pôvodom zo Žateckého poloraného červeňáku. Vykazuje veľmi podobné vlastnosti ako „Červeňák“ a navyše dosahuje vyššie výnosy. V rovnakom roku bola zaregistrovaná aj odroda BOHEMIE, ktorá má svoj genetický pôvod v odrodách SLÁDEK a v odrode Žatecký poloraný červeňák. Chrám chmeľu a piva v Žatci Ak máte chuť odhaliť tajomstvo pestovania chmeľu a varenia dobrého piva, tak odporúčame navštíviť Chrám chmeľu a piva v Žatci. Ďalšou zaujímavosťou tohto miesta je hodinový stroj žateckého orloja.

Tento historický hodinový stroj pochádza z Mníchova a je zvláštny tým, že je chmeľový. V jeho hornej časti sa otáčajú chmeľové karty a okolo ciferníka je znamenie zverokruhu, ktoré určuje mesiac a to, čo sa v daný čas v chmelnici deje. Na orloji je takisto reliéf krčmy, ktorá symbolizuje zem, pod krčmou je peklo a nad krčmou nebo. Ten kto sa v živote opíja a nevychutnáva si pivo, ide do pekla, naopak ten, kto trpí nekončiacim smädom, pije pivo s mierou, váži si ho a vychutnáva, ide za odmenu do neba. Súčasťou turistického areálu Chrám chmeľu a piva je takisto Chmeľárske múzeum Žatec, ktorá je technickou pamiatkou. Miesto kde sa múzeum nachádza, je autentickým prostredím, nachádza sa v
areáli bývalých skladov a baliarní chmeľu, ktoré boli postavené koncom 19. storočia a slúžili viac než 100 rokov.